Det här är ett femradigt kromatiskt knappdragspelssystem (C-system). Det finns andra system också men det är detta system som är vanligast i Sverige. Omkring 90% av de svenska dragspelarna spelar på knappdragspel och resterande 10% på pianodragspel. (Jag räknar här endast dragspel och inte durspel, magdeburgerspel och liknande.)

Fördelar med knappdragspel jämfört med pianodragspel (Tänk på detta alla pianodragspelare!):

(Jag har också gjort en mer fullständig jämförelse mellan pianodragpel, knappdragspel och "det likformiga (uniforma) dragspelet".)

Några (mindre) nackdelar:


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 1996, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress