TÄVLINGSBIDRAG, VALSTÄVLINGEN

Här är bidragen (jag tog med en av mina låtar som exempel):

Tävlingen är avslutad. Kolla in Polkatävlingen istället!

Vinnaren, Andy Fielding, har skickat mig en MID-fil på sin låt. För de som inte kan spela upp MID-filer så har jag samplat ljudet från mitt ljudkort - ljudfilerna är inte inspelningar som Andy har gjort.

Andy har också skickat mig en annan mycket bra vals - "La Iguana Che Ride (Den skrattande leguanen)". Den är tillgänglig som

Tillbaka till tävlingsreglerna


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 1997, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress