KOMBINERING AV ACKORD MED VÄNSTER HAND

Jag har tyvärr inte orkat översätta hela artikeln ännu men listorna över olika kombinationer kan väl ändå förstås av de som inte är så duktiga på Engelska (det står B istället för H på några ställen också).

Den vanliga standardbasen på dragspelet möjliggör i grunden bara fyra ackordstyper: Dur, moll, 7- och dimackord. Det är dock möjligt att spela andra typer av ackord genom att kombinera flera ackord (två eller fler ackordsknappar trycks ner samtidigt). Titta på följande exempel:

Titta på det kompletta schemat över standardbasarna

Genom att samtidigt trycka ner knapparna för både C-dur och E-moll så får man de fyra toner som Cmaj7-ackordet kräver.

Lyssna: chcomb.wav (105k - 16 bit 16 kHz mono), chcomb.au (26k - 8 bit 8 kHz mono)

Detta är ett ganska komplicerat ämne och oftast är det enklare att spela ackord med högerhanden istället. Stephen Keen, stephen.keen@comcast.net, har skrivit nedanstående artikel (som jag har ändrat/rättat en smula samt lagt till bilder)Se även Stephens klezmer music website.

Sista delen av artikeln är en lista över de mest vanliga kombinationerna med utgångspunkt från C-ackordet. Genom att transponera ackorden i listan så kan man använda den även för andra tonarter. Använd standardbasschemat för detta. Ett exempel: Gmaj7 = GM + Hm.

För hjälp med att hitta tonerna i ett visst ackord så kan man använda ackordsnyckeln hos chord house. Ställ in ackordet och kolla vilka toner det blir. Spela dem med högerhanden och kolla sen och ackordskombinationen i vänsterhanden enligt nedan låter likadant.


Följande artikel skrevs ursprungligen av Stephen Keen:

Här är en sammanställning av ackords- och baskombinationer för vänsterhanden. Några av kombinationerna är svåra att nå och kräver en kreativ användning av olika fingersättningar. Några är rent av omöjliga. Vissa av kombinationerna låter lite udda men kan passa till jazz och till modernare musik. Många av kombinationerna skapar dock normala och ofta använda ackord som kan vara mycket användbara för många musikstilar. Många av kombinationerna överlappar varandra men jag tog med alla för att ge möjlighet till alternativ som kan vara lättare att spela eller passa bättre ihop med den aktuella musiken. De enligt min åsikt mest användbara kombinationerna är markerade med fetstil (bold). Jag har motvilligt utelämnat de mera dissonanta kombinationerna, det finns många fler intressanta varianter som borde namnges. Dessa kombinationer överlåter jag dock till de mera äventyrliga.

ÖVERSIKT

Jag börjar med några allmänna kommmentarer angående ackordsbeteckningar och dragspelets egenheter för de som är lite rostiga vad gäller teorin. Efter detta följer 7 avsnitt med kombinationer där den första består av en baston och ett ackord (grundbas eller tersbas samt en ackordsknapp). Jag utelämnar självklara kombinationer såsom C-bas + C-dur (vilket blir just ett C-dur-ackord) samt de flesta kombinationer där bastonen ingår i ackordet som i exempelvis kombinationerna C-bas + F-dur = F/C eller C-bas + Ab-dur = Ab/C. Alla exampel är givna i tonarten C eller med tonen C som baston eller grundton. De övriga elva ackorden kan man självklart bilda genom att transponera exemplet. Varje sektion behandlar kombinationer av C-bas och ett av ackorden i raden för C-ackorden (Dur, moll, 7- och dimackord PLUS ytterligare en treklang. En annan sektion behandlar kombinationer av C-bas och TVÅ treklanger som man inte återfinner i C-raden medan nästa sektion behandlar kombinationer av ackord i C-raden och närbelägna basar i tersraden. Sist återfinns en sammanställning över de vanligaste ackorden i tonarten C och vilka kombinationer som kan användas för att bilda dessa - delvis en summering av de tidigare listade kombinationerna men även några nya.

Jag hoppas att några av er dragspelare kan ha nytta av detta. Många av dessa ackordskombinationer låter verkligen underbart i mina öron och jag hoppas att några av er kommer att använda dessa i er musik. Skicka gärna ett band i så fall - jag skulle väldigt gärna vilja höra hur det låter.

COMMENTS

First, let's clarify some standard chord nomenclature so that we're all speaking the same language. I'll jump right to the most ambiguous standard notation on the assumption that accordionists already understand Maj, Min, Dominant 7th and Dim7th chords. Examples are given in the key of C and the numbers represent degrees of the C major scale:

The accordion creates triads (3 part chords) for all of the Maj, Min, 7th, and Dim 7 chord buttons (some accordions may not, but all in my experience do) This is curious because Dominant 7th chords and Diminished chords are, in theory, 4 part chords. This makes chord combining on the accordion different from chord combining on paper or on the piano. We must recognize that Dominant 7th chords and Diminished 7th are implied by the root, third and 7th only (NO FIFTH). This actually is very fortuitous.

It is possible, for example, to play a dominant 7th chord using the dim 7th button because of the missing 5th. On the accordion Cdim7/F sounds virtually identical to F7/F. Try it. The missing 5th also allows us to create a true augmented chord (+5) by playing a dominant 7 chord and filling in the augmented 5th in the right hand. This will not work against a Major triad since that is NOT missing the fifth. Another way to produce and Augmented chord would be to combine a C7 with an E7 (both of which are missing 5ths). The combination creates a true augmented chord (with a 7th and a 9th, a C9aug chord).

The minor 6th chord is almost always better described as an inversion of a min7(b5) chord. For example, Cm6 is equivalent to Am7(b5). Which to call it is dependent on the context, but the context usually points to the latter. Curiously, C bass + Cdim7 yields a Cm6 chord on the accordion because of the missing 5th ( C, Eb, A ). The 5th is understood to be G since it is not there and the chord is heard as Cm6 or Am7(b5)/C. Another more useful way to play this chord is to play Cm/A using the A counterbass which is easily reached. A third way to get a full m6 chord is to play Cbass + Cm + Cdim7 which sounds all 4 notes of the chord. (Remember that Cdim exists on the accordion without a 5th) . To get all four notes of a diminished 7th chord to sound, combine two diminished 7th chords a minor third apart (i.e. 3 buttons away in either direction).

The nearest we can get to a sus chord (suspended 4th, that is, the 3rd raised a 1/2 step) is one of the following combinations: Bb/C Gm7/C Gm9/C These are all very useful chords - find them in the listings below to see how to combine buttons to create the chords.

Well, onward to the button combinations. I think that about covers the preliminary theory review. Please Email with questions if you are confused. Remember , these combinations only work on the accordion -- they will not produce the same chord on the piano. All of the combinations are actually possible to play with some creative fingering, though, I must admit, some are pretty nearly impossible, but I included them anyway.


CHORDS CREATED USING: C BASS + 1 TRIAD


CHORDS CREATED USING: C BASS + C MAJOR + 1 OTHER TRIAD


CHORDS CREATED USING: C BASS + C MIN + 1 OTHER TRIAD


CHORDS CREATED USING: C BASS + C7 + ONE OTHER TRIAD


CHORDS CREATED USING: C BASS + C DIM + ONE OTHER TRIAD


CHORDS CREATED USING: C BASS + TWO OTHER TRIADS


CHORDS CREATED USING: C-ROW CHORDS + ONE COUNTERBASS


COMMONLY USED CHORDS IN THE KEY OF C

GOOD LUCK

STEVE KEEN (in sunny Salt Lake City)


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 2007, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress