VRML 3D-modell av ett dragspel

Detta är mitt första VRML (Virtual Reality Modeling Language) -projekt. Jag har konstruerat en 3D-modell av ett knappdragspel mha c:a 400 objekt. Det finns potential för förbättring och koden kan säkert optimeras. Jag var tvungen att tillfälligtvis kommentera bort visning av bilderna på diskantregisterknapparna eftersom laddningstiden blev enorm. Jag har gjort några snapshots för de som inte har program för att titta på VRML-modeller.

Modellen (48 kB) (Om du inte har program för att titta på VRML-modeller så får du antagligen se källkoden när du expanderar denna länk OBS: modellen är i det gamla formatet VRML 1.0)

Snapshots:

Hela dragspelet Standardbasknapparna och registerknapparna för basen

Knapparna (knappspel) och registerknapparna för diskanten


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 1999, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress