Inuti ett dragspel

Av sentimentala skäl har jag behållt mitt första dragspel. Det är väldigt svårspelat eftersom det kräver väldigt mycket luft. Det är dock väldigt lätt (7-8 kg) och jag funderar på att bygga om det till en MIDI-klaviatur och kanske även ta bort tonstockar och annat onödigt som som inte behövs för ren MIDI-funktion. Innan jag kommer till skott med detta tänkte jag att det skulle vara kul att plocka isär dragspelet och ta bilder som kan vara till glädje för andra, speciellt för de som inte själv vågar öppna sina egna.


Låt se vad vi har att utgå ifrån..

Det här är ett knappdragspel av märket Granesso. Det har tre uppsättningar av stämmor (körer) på diskantsidan (tre registerknappar). Det finns inga registerknappar i basdelen men fyra uppsättningar av stämmor (körer) används för bastonerna och två av dessa uppsättningar av stämmor (körer) används till ackorden.


Då plockar vi isär dragspelet!

Från vänster till höger ser man grillen, diskantdelen, bälgen, basdelen samt baslocket.


Lite närbilder, tack!

Följ länkarna nedan för att få mer detaljerade bilder med förklarande text.

Diskantdelen Bälgen Basdelen


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 1996, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress